tam đa

Trưng bày tượng Tam Đa thuận phong thủy mang lại nhiều may mắn

Trưng bày tượng Tam Đa thuận phong thủy mang lại nhiều may mắn

Viết ngày bởi

Hầu hết mọi người đều mong muốn có một cuộc sống dài lâu, danh tiếng và tiền tài. Ba ông Phúc – Lộc – Thọ là người đại diện và bảo hộ cho những mong ước lớn nhất của đời người. Tượng tam đa Phúc Lộc Thọ, giống như tên gọi của chúng, có ngụ […]

NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT!