tắm tiên

Tục tắm tiên để trừ tà ma ở bản Khộp

Tục tắm tiên để trừ tà ma ở bản Khộp

Viết ngày bởi

Hàng trăm năm nay người bản Khộp (xã Ngọc Lâu, Lạc Sơn, Hòa Bình) vẫn coi cái giếng đó như vật báu. Mặc cho thời tiết khô hạn thì nước ở đó vẫn đầy ăm ắp, đáy giếng phun ra 2 tia nước với 2 màu sắc khác nhau. Cho đến nay tục tắm tiên […]

NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT!