Hướng dẫn nghi thức cúng ông Công ông Táo đầy đủ nhất 2023

Lễ khấn Táo quân

Lễ cúng ông Công, ông Táo được tiến hành từ ngày 17 đến ngày 23 tháng Chạp, lễ vật tùy từng gia đình nhưng phải có 3 bộ mũ áo, hài và cá chép. Lễ cúng Táo quân gắn với sự tích ông Táo với nhiều dị bản. Các thư tịch cổ liên quan đều … Đọc tiếp