Chú Đại Bi – Tiếng Việt và tiếng Phạn

Chú Đại Bi

Chú Đại Bi là một thể loại Kinh Phật được đông đảo Phật tử khắp nơi trên thế giới trì tụng niệm hằng ngày để mong muốn có sự may mắn bình an. Dưới đây là hai bản Chú Đại Bi bao gồm cả hai thứ tiếng là tiếng Việt và tiếng Phạn để cho … Đọc tiếp