Tỳ kheo Thích Phước Thái

Vì sao người ăn chay không được ăn Hành Tỏi (Ngũ Vị Tân)?

Vì sao người ăn chay không được ăn Hành Tỏi (Ngũ Vị Tân)?

Viết ngày bởi

Hỏi: Kính bạch thầy, con không hiểu lý do tại sao người Phật tử khi ăn chay không được ăn ngũ vị tân? Ăn ngũ vị tân có hại như thế nào mà không được ăn? Kính xin thầy từ bi giải đáp cho chúng con được rõ. Đáp: Theo truyền thống Phật giáo Bắc […]

Làm sao diệt trừ được ba thứ phiền não gốc: tham, sân, si?

Làm sao diệt trừ được ba thứ phiền não gốc: tham, sân, si?

Viết ngày bởi

Thưa thầy, khi đối cảnh xúc duyên, trong tâm con thường hay nổi lên ba thứ tham, sân, si. Vậy, xin hỏi có cách nào diệt trừ ba thứ này được không? Đây là ba thứ độc tố mà hầu hết chúng ta đều bị nó sai sử tạo nghiệp thọ khổ. Muốn diệt trừ […]

NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT!