Bao lâu linh hồn người mới thoát ly khỏi thân thể?

Sau khi con người chết đi linh hồn sẽ thoát khỏi thân thể khi nào? Trong các tôn giáo, các dân tộc và các nền văn hóa đều đưa ra những giải thích khác nhau.

Xem thêm:

Người Hồi giáo nhận định 4 ngày sau khi con người chết đi linh hồn mới rời khỏi thân thể, và tại một số quốc gia Hồi giáo có quy định người chết trong vòng 24h đồng hồ phải hạ táng.

Linh hồn
Linh hồn

Người Trung Quốc lại có giải thích linh hồn trở về nhà vào ngày đầu thất và trong bảy bảy bốn chín ngày linh hồn sẽ đi đầu thai.

Người Trung Quốc lại có giải thích linh hồn trở về nhà vào ngày đầu thất và trong bảy bảy bốn chín ngày linh hồn sẽ đi đầu thai.

Giáo sư Chu cho rằng bảy ngày chính là một chu kỳ của sinh mệnh con người chịu những nhân tố ảnh hưởng của môi trường tự nhiên.

Nếu tốc độ chu kỳ Trái đất tự quay quanh Mặt trời chậm hơn hoặc nhanh hơn có thể chu kỳ này cũng sẽ bị điều chỉnh. Những nghiên cứu về linh hồn, những tài liệu quan sát mang tính thực chứng nghiên cứu về những hiện tượng tâm linh siêu tự nhiên, hay những kết luận mang tính giai đoạn không thể là những kết luận cuối cùng về những hiện tượng này.

Có những phát hiện cho thấy một số linh hồn mấy chục năm không rời đi, cũng lại có những linh hồn chỉ trong một vài giây đã đi đầu thai chuyển sinh.

Nhưng lại có những quan niệm rằng sau 49 ngày linh hồn mới rời khỏi cơ thể, những chuyện huyền bí liên quan tới chuyện này cần được các bạn nên quan điểm, hãy chia sẻ nhé!

 

HẠT DỔI TÂY BĂC

Viết một bình luận