Trang chủ » Được báo tin Anh Vũ mất tại Mỹ, bạn thân tưởng nói đùa