Những dấu hiệu báo trước người sẽ bị rơi xuống địa ngục sau khi chết

Địa ngục chính là nơi con người trả hết nghiệp khi sống, là chốn đau khổ đọa đày mà không có bất kỳ một ai muốn phải rơi vào sau khi chết.

Nhưng còn tùy thuộc vào cách mà họ sống sẽ quyết định xem nơi đón họ sau khi chết đi sẽ là cảnh cửa thiên đường hay địa ngục. Nếu có những biểu hiện sau đây khi sắp chết thì đó chính là dấu hiệu địa ngục đang rộng cửa đón chờ.

Cảnh giới địa ngục
Cảnh giới địa ngục

– Nếu khi sắp chết mà có hiểu hiện đưa hai tay quờ quạng trên hư không đó là quỷ địa ngục đang tới chuẩn bị dẫn xuống
– Có người trước khi chết, còn kêu gào la khóc, đó chính là đang cố báo cho người thân kêu cầu tránh khỏi kiếp địa ngục.
– Trước khi chết đi đại tiểu tiện ra ngoài mà không hay không biết.
– Trước khi chết mà hai mắt nhắm lại không dám mở ra nguyên nhân là vì nhìn thấy quỷ địa ngục tới đón mà sợ hãi.
– Trước khi chết thường xoay mặt vào vách, hoặc úp mặt xuống giường.
– Trước lúc chết cố nằm nghiêng mà ăn, mình mẩy, miệng mồm hôi hám.
– Trước lúc chết, hai chân thì run rẩy, sống mũi siêu vẹo, là thể hiện sự sợ hãi, biến dáng đổi hình, sắp sa lầy vào chốn ngục sâu.
– Trước lúc chết hai mắt đỏ ngầu, ấy là sắp biến thành quỷ dưới dịa ngục.
– Trước lúc chết mà thân hình co rút lại, dần bị rút sự sống mà bước xuống địa ngục.
Khi đó, hơi lạnh sẽ chạy dần từ trên đầu xuống đến bàn chân người bệnh, rồi hơi ấm trụ lại nơi bàn chân. Trường hợp đó, ta biết người này sẽ đọa vào cảnh giới địa ngục xấu ác.
Sau khi chết mà phải rơi vào chốn địa ngục xấu ác là bởi khi sống đã tạo nên nghiệp ác. Tới khi chết rồi phải trả nghiệp ấy, phải bị trừng phạt. Chính vì vậy, hãy sống thật phúc đức, làm nhiều điều lành, tránh điều ác để khi sống thì sẽ vui vẻ, và khi chết thì thanh thản với đời.

 

 

 

HẠT DỔI TÂY BĂC

Viết một bình luận