Trong những giờ phút thân nhân hấp hối, người nhà cần làm gì?

Những giây phút mà người thân sắp sửa qua đời thì điều quan trọng là chúng ta phải lắng nghe xem họ dặn dò gì con cháu

Xem thêm:

Dưới đây là những điều mà các bạn cần làm khi nhà có người thân đang hấp hối chuẩn bị quy tiên.

  • – Dời người sắp mất sang phòng chính tẩm, đầu hướng về phía Đông.
  • – Hỏi xem có dặn dò trối trăng gì không
  • – Đặt thuỵ hiệu (tức tên hèm) rồi hỏi người đó có đồng ý không.
  • – Luôn luôn có người túc trực bên cạnh.
  • – Người có theo tôn giáo thì làm lễ cầu nguyện theo phép của từng tôn giáo.
  • – Chuẩn bị mọi thứ để tắm gội (làm lễ mộc dục) và khâm liệm (lễ nhập quan).

Những gì các bạn cần làm để chuẩn bị hậu sự cho họ phải chu đáo, hãy cố gắng thực hiện những điều mà họ đã căn dặn khi còn sống hoặc khi hấp hối nhé.

hấp hối
hấp hối

Trong cuộc sống có nhiều điêu fkỳ diệu, khi con người chuẩn bị về với tổ tiên thường hay dặn dò con cháu những điều còn áy náy, còn chưa thực hiện được.

 

HẠT DỔI TÂY BĂC

Viết một bình luận