Chú Đại Bi – Sự linh ứng đã cứu tôi khỏi bệnh ung thư cột sống

Chú Đại Bi – sự linh ứng đã cứu tôi khỏi bệnh ung thư cột sống – Một hôm khi tụng thần Chú Đại Bi tâm thức cô đi vào trong cảnh giới vô hình và được Bác Sĩ Bồ Tát Quán Thế Âm trị căn bịnh ngặt nghèo của cô bằng cách cho uống nước cam lồ.

Người thường xuyên trì tụng thần Chú Đại Bi người ấy có niềm vui lớn, có cảm giác bén nhạy, có năng lực kỳ diệu, có trí tuệ sâu sắc, có lòng thương rộng lớn, có bình an mọi thời vượt qua mọi khổ nạn và tai ách. Người ấy làm được những điều lợi ích cho chúng sanh mà người đời khó có thể làm được. Người tu theo pháp quán từ bi và tụng trì Đại Bi thần chú để mưu cầu lợi ích cho đám đông đều thành công như ý nguyện.

Chú Đại Bi
Chú Đại Bi

Cô Sương Ngọc thường đi chùa Việt Nam ở Los Angeles bị bịnh ung thư cột sống đã đến thời kỳ nặng. Bác sĩ khuyên nghỉ ngơi để đợi ngày ra đi. Cô biết mình không tránh khỏi cái chết nên cô suy niệm đời người có một lần sinh và một lần tử có chi là hối tiếc, lo sợ. Nhờ vậy, cô đem tâm buông bỏ, đem tâm trống rỗng, đem tâm vắng lặng và nhất tâm mà tụng trì Chú Đại Bi mỗi ngày 108 biến. Có lúc khỏe thì cô trì tụng nhiều hơn.

Chỉ lúc mê còn lúc tỉnh dù cơn đau hành hạ, cô nhất tâm trì niệm Chú Đại Bi. Cứ mỗi 3 biến cô lại gọi tên mẹ hiền Quán Thế Âm Bồ Tát 108 lần và cô nguyện cầu Bồ Tát hộ niệm cho cô có đủ năng lực để đối diện với chân lý sinh, già, đau, chết. Đôi lúc cô niệm danh hiệu Bồ Tát Quán Thế Âm ngay cả trong giấc ngủ và trong cơn mê nhập tâm như khi còn thức vậy.

Một hôm khi tụng thần Chú Đại Bi tâm thức cô đi vào trong cảnh giới vô hình và được Bác Sĩ Bồ Tát Quán Thế Âm trị căn bịnh ngặt nghèo của cô bằng cách cho uống nước cam lồ. Nhờ đó cô đã thoát khỏi ách nạn và cô đã tiếp tục sống đến nay đã trên 15 năm qua mà cô vẫn còn tươi vui mạnh khỏe. Cô đã có cơ hội bảo lãnh chồng và các con từ Việt Nam qua họp mặt đầy đủ tại Mỹ.

Vào đầu tháng một năm 2002 vừa qua, tôi về chùa Việt Nam ở Los Angeles thăm sức khỏe và hầu cờ tướng với Hòa Thượng Hội Chủ. Dịp nầy tôi có gặp cô Sương Ngọc và hỏi thăm về gia cảnh và sức khỏe của cô. Cô cho tôi biết Ôn Mãn Giác đã làm lễ điểm đạo cho cô và đặt cho cô pháp hiệu là Quảng Như Ngọc chứ không còn cái tên Sương Ngọc nữa. Nhân đó tôi cho cô bài kệ 4 câu như sau:

Quảng dòng dõi thiền tông
Thong dong giữa sắc không
Như chân tâm lồ lộ
Ngọc thể đẹp vô cùng

Cô Quảng Như Ngọc cho tôi hay bây giờ gia đình cô ai cũng biết tu tập theo Phật pháp và có hạnh phúc nhiều lắm. Vợ chồng cô bận công ăn việc làm, song không hề bỏ sót các giờ ngồi thiền, tụng kinh và lễ Phật sớm tối. Cháu lớn đã học ra trường và có việc làm tốt. Các cháu kế học giỏi, rất có hiếu, ngoan đạo và rất nghe lời cha mẹ trong việc thực tập Phật pháp, ăn chay, niệm Phật. Hiện nay vợ chồng cô vẫn tiếp tục tu phương pháp thiền và niệm danh hiệu mẹ hiền Quán Thế Âm. Ngoài ra, mỗi tuần có đến 6 lần tụng trì kinh Pháp Hoa qua phẩm Phổ Môn, phẩm Pháp Sư và phẩm An Lạc Hạnh.

HẠT DỔI TÂY BĂC

Viết một bình luận