Làm thế nào để tránh được qủa báo xấu về sau?

Chúng ta sống ở đời luôn sợ luật nhân quả vì nếu chúng ta làm việc xấu sẽ bị quả báo ngay lập tức

Nếu muốn tránh được Quả báo xấu xa, đau khổ thì ngay trong cuộc đời hiện
tại, ta hãy cố tập cho mình có được mối Thiện tâm – Lòng ta phải hướng thiện và
tránh ác.

Luật nhân quả không chừa một ại cả
Luật nhân quả không chừa một ại cả

Chỉ cần có ý nghĩ về những gì gọi là Thiện không thôi cũng tạm là đủ cho
tâm thanh thản vì tâm hướng về cái Thiện. Dần dần ta hãy làm việc thiện, tức là
thể hiện Thiện tâm qua hành động. Trước hết ta hãy thực hành việc Bố thí. Có một
câu nói từ cổ xưa mới nghe qua thấy vô lý nhưng đầy sự thiện tâm nhân đức: “Cho
tức là Nhận” hay “Cho hết để lấy vô nhiều”.

Nhân quả nhãn tiền cho nên các bạn hãy chú ý đến luật nhân quả trước khi quá muộn nhé!

Ta không có khả năng và ý nghĩ đó thì hãy làm việc Thiện, bố thí với khả năng mình – đừng khư khư ôm lấy những gì mình có hãy chia sớt ít nhiều cho người túng thiếu. Của cho tuy ít nhưng cứ làm
mãi thì có ngày càng được nhiều lên, đời ta cũng sẽ tạo được phước đức lớn – nếu
không được ngay trong đời này thì cũng sẽ ở đời sau như Chúa Kitô đã nhắc nhở
các đệ tử: “Hãy răn bảo họ làm điều lành, làm nhiều việc phước thiện. Kíp ban
phát, phân chia của cải mình có. Vậy là dồn chứa về ngày sau một cái nền tốt và
bền vững cho mình để được cầm lấy sự sống thật. . “.

Tuy nhiên cần phải lưu ý: vì có người làm được việc bố thí thì tự cho mình là
người được phước báu lớn lao. Có người vì muốn có tài vật để bố thí cho kẻ khác

đã làm điều không hay để có được tiền của. Nếu làm như thế thì việc bố thí cũng
như không. Nếu bạn làm việc phước thiện để mong khoả lấp, tiêu trừ việc gian ác
mà bạn đang làm, đang theo đuổi thì quả báo xấu xa vẫn tới với bạn.

Quả báo tốt lành nhận được khi Phước và Đức được làm tròn – Làm Phước phải
kèm theo đức độ – mà cái đức độ luôn nằm sẵn trong Tâm mình.

Xem thêm:Tâm tư nguyện vọng của người sắp lìa đời

Nếu bố thí với mục đích mong cầu lợi lộc cho chính mình , bố thí mà chỉ trông chờ người mình bố thí trả ơn, bố thí mà tự cao tự đại, phách lối, trách mắng la rầy, khoe khoang… thì đó không phải là bố thí, bố thí như thế thì sự tốt sẽ mất đi rất nhiều.

Làm việc bố thí, giúp đỡ người sa cơ lỡ vận giúp người cô thế là việc phải làm
theo đúng với thiện tâm. Nhưng để cái Tâm Thiện được trong sáng thì điều cần
thiết là nên tập thương mọi vật. Thương đồ vật tức là tiết kiệm chăm sóc, giữ gìn
cho chúng khỏi hư hao tốn kém, đó không phải là ích kỷ, keo kiệt bõn xẻn. Thương
chúng sanh là thương mọi loài, hãy tránh sát sanh, không giết loài vật.

Được vậy thì sẽ thành thói quen dù con kiến cũng không nỡ giết thì làm sao ta có thể hại người, làm khổ người, đánh đập người? Giết người? Mà đã không làm những điều vừa kể tức là không tạo nên nghiệp ác – Đã không tạo nên nghiệp ác thì sẽ không bị quả báo trả vay. Tạo Nhân lành thì gặp Quả Lành, tạo Nhân ác thì nhận Quả ác.

Vậy muốn tránh được quả báo không hay đời này hay đời sau, thì trước nhất ta
nên tập làm việc Thiện. Việc Thiện nẩy sinh từ cách sống chân thật, trong sạch,
hòa nhã, nhẫn nại, sáng suốt, không hại người, không hại vật, không lấy của người,
không ích kỷ, căm thù, xảo ngôn, ganh ty: Luôn luôn nghĩ đến người khác với mối
thiện lâm, tập đức tính hỉ xã khoan đung, độ lượng – Nhất là thực hành Bố thí giúp
người.

HẠT DỔI TÂY BĂC

Viết một bình luận