Bài văn khấn cúng Tết Nguyên Tiêu – rằm tháng Giêng

Tết Nguyên Tiêu là ngày cúng lễ vô cùng quan trọng và thiêng liêng trong dịp đầu năm mới của các gia đình Việt. Ngày Tết này rơi vào ngày rằm tháng Giêng, ngày trăng tròn đầu tiên của năm mới.

Vắn khấn tết nguyên tiêu 2020
Vắn khấn tết nguyên tiêu 2020

Vào ngày này, ngoài việc tới chùa cầu bình an, may mắn, sức khỏe cho năm mới các gia đình còn làm lễ cúng tại nhà.

Cách sắm lễ cúng Tết Nguyên Tiêu – rằm tháng Giêng

Để cúng rằm tháng Giêng, các gia đình thường sắm lễ cúng Phật, thần linh và cúng gia tiên.

Đồ lễ gồm:

  • Hương, hoa, quả, vàng mã, đèn nến, trầu cau, rượu, thuốc lá
  • Mâm cỗ mặn cúng gia tiên
  • Mâm cỗ cúng Phật (cỗ chay)

BÀI VĂN CÚNG RẰM THÁNG GIÊNG (BÀI CÚNG TẾT NGUYÊN TIÊU)

Nam mô A Di Đà Phật! (3 lần, 3 lạy)

Con lạy chín phương trời, mười phương chư phật, chư phật mười phương.

Con kính lạy Hoàng thiên Hậu thổ chư vị tôn thần.

Con kính lạy ngài bản cảnh Thành hoàng, ngài bản xứ Thổ địa, ngài bản gia Táo quân cùng chư vị tôn thần.

Con kính lạy Cao tằng Tổ khảo, Cao tằng Tổ tỉ, thúc bá đệ huynh, cô di, tỉ muội họ nội họ ngoại.

Tín chủ (chúng) con là: ………………………………………..

Ngụ tại:………………………………………………………………

Hôm nay là ngày rằm tháng giêng năm…….. gặp tiết Nguyên tiêu, tín chủ con lòng thành, sửa sang hương đăng, sắm sanh lễ vật, dâng lên trước án.

Chúng con kính mời ngài bản cảnh Thành hoàng chư vị Đại vương, ngài bản xứ Thần linh Thổ địa, ngài bản gia Táo quân, Ngũ phương, Long mạch, Tài thần. Cúi xin các ngài linh thiêng nghe thấu lời mời, giáng lâm trước án, chứng giám lòng thành thụ hưởng lễ vật.

Chúng con kính mời các các cụ Tổ khảo, Tổ tỉ, chư vị hương linh gia tiên nội ngoại họ………………. nghe lời khẩn cầu, kính mời của con cháu, giáng về chứng giám tâm thành, thụ hưởng lễ vật.

Tín chủ con lại kính mời ông bà Tiền chủ, Hậu chủ tại về hưởng lễ vật, chứng giám lòng thành phù hộ độ trì cho gia chung chúng con được vạn sự tôn lành. Bốn mùa không hạn ách, tám tiết hưởng an bình.

Nam mô A Di Đà Phật! (3 lần, 3 lạy).

HẠT DỔI TÂY BĂC

Viết một bình luận